ယာယီရုတ်သိမ်းသည့် အေဂျင်စီစာရင်း

( ၉-၅-၂၀၁၆) မှ ( ၁၃-၅-၂၀၁၆ ) ရက်နေ့အထိ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများ ယာယီရုပ်သိမ်းသည့်စာရင်း

Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.