ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Hao Yang အထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၂/၂၀၁၅)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊လှိုင်သာယာမြို ့နယ်၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ပန်းတောက်လမ်း၊ အမှတ်(၄၉၇)ရှိ Mr.He Wei ပိုင်ဆိုင်သော Myanmar Hao Yang အထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့် ဒေါ်စန္ဒာမိုး(ခ)လင်းလင်း တို ့ ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား လှိုင်သာယာ မြို ့နယ် ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့မှ လွှဲအပ်ခဲ့သဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ အငြင်းပွား မှုအမှတ် (၆၂/၂၀၁၅)ဖြင့် ၁၉-၈-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း စစ်ဆေးဆုံးဖြတ် လိုက်သည်

Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.