စုံစမ်းရန်

အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား၀န်ကြီးဌာန
ရုံးအမှတ်(၅၁) ၊ နေပြည်တော်
ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်
၀၆၇-၄၃၀၁၈၄ ၊ ၀၆၇-၄၃၀၀၇၉
e-mail : dol@mptmail.net.mm
e-mail : mol@mptmail.net.mm

Back

Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.