ရည်ရွယ်ချက်များ

ရည်မှန်းချက်တာဝန်များ
(၁)လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေး
(၂)အလုပ်အကိုင်နေရာချထားရေး(ပြည်တွင်း/ပြည်ပ)
(၃)လုပ်သားများလုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေး
(၄)အလုပ်သမားရေးရာ သုတေသနနှင့်စာရင်းဇယားများစုဆောင်းပြုစုရေး
(၅)အလုပ်သမားဥပဒေပါအကျိုးခံစားခွင့်များ အတွက် စည်းကြပ်ဆောင်ရွက်ရေး
(၆)လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
(၇)လူမှုဖူလုံးရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး
(၈)ပြည်တွင်းကုန်စည်စီးဆင်းမှုသွက်လက်မြန်ဆန်ရေးအတွက် ကြီးကြပ်ဆာင်ရွက်ရေး
(၉)အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး

နောက်သို့

Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.