အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၅၁)
တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ

( အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း )

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ ရုံးအမှတ် (၅၁)၊ နေပြည်တော် ရှိ ဦးစီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့ရုံးတို့ တွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

Copyrights © www.gov.mm.All right reserved.